Kút engedélyezés, kút bejelentés előkészítése, ásott és fúrt kút engedélyeztetése, kút tervezés, vízföldtani szakvélemény készítés

Kút engedélyezés, kút bejelentés előkészítése, ásott és fúrt kút engedélyeztetése jogszabályok, kút tervezés

Kút bejelentés ásott és fúrt kút engedélyezés előkészítése, kút engedélyeztetés, kút tervezés vízföldtani szakvélemény készítés a Dunántúlon, elsősorban Veszprém megyében kedvező áron!

Elkészítem ásott és fúrt kút engedélyeztetése jogszabályok szerint

 • az ásott és fúrt kút engedélyezése során előírt dokumentációt,
 • a kút bejelentéshez szükséges dokumentációt
 • az engedély nélkül épült fúrt és ásott kút fennmaradási engedély tervdokumentációját,
 • a fúrt és ásott kút üzemeltetési engedély megadásához szükséges anyagot összeállítom,
 • megbízás esetén a vízjogi engedélyezési eljárást is kezdeményezem.
 • A fúrt és ásott kút üzemeltetési engedély előírásainak teljesítésében is segítek. (Vízkészlet használat éves kötelező elszámolás, stb.)
 • A kút engedélyezés és a fúrt és ásott kút üzemeltetési engedély adatszolgáltatási előírásainak teljesítésében is számíthat a szakértelmemre.-

A fentiek mellett nagy gyakorlattal rendelkezem az alábbi területeken is:

 • hidrogeológiai szakvélemények,
 • felszín alatti vízkészlet vizsgálati szakvélemények,
 • vízföldtani szakvélemények,
 • vízbeszerzési szakvélemények,
 • vízkivételi létesítmény engedélyezési dokumentációk (létesítési- és üzemeltetési engedélyek),
 • vízbázis védőterületen lévő kutak egyedi vizsgálata (a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint) készítése terén.

Hívjon:

Kérjen ajánlatot:

Engedély nélkül létesült fúrt és ásott kút fennmaradási engedély jogszabályi alapja

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) pontja lehetővé teszi a 2018. előtt  engedély nélkül létesült fúrt és ásott kút fennmaradási engedély megszerzését  bírság kiszabása nélkül.

A fúrt és ásott kút fennmaradási engedélyét milyen esetekben kell megkérni?

A létesítés időpontjától függetlenül minden fúrt és ásott kút fennmaradási engedély köteles  vizi létesítmény. Amennyiben rendelkezésre áll a fúrt vagy ásott kút fennmaradási engedélye vagy vízjogi üzemeltetési engedélye, nincs további teendő.

Hogyan tudhatom meg, hogy a telkemen lévő kút engedélyeztetése megtörtént-e?

Akinek az ingatlanán lévő kútról nem tudott, hogy a kút engedélyeztetés megtörtént-e, a helyi Jegyzőtől, vagy a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kérhet tájékoztatást, ahol az engedélyeket nyilvántartják.

A fúrt és ásott kút fennmaradási engedélyét ki adja ki a kút bejelentés során?

A fúrt és ásott kút fennmaradási engedélyét a települési önkormányzat Jegyzőjének kell kiadnia az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely az alábbi összes feltételnek megfelel:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet (pl.Veszprém város nagy része vízbázis védelmi terület, itt az illetékes hatóság a Katasztrófavédelmi Igazgatóság).
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év alatti a vízkivétel
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon található
 • a kérelmező magánszemély
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és csak a háztartási igények kielégítését szolgálja
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Katasztrófavédelemi Igazgatóság az illetékes hatóság. Ekkor a fúrt és ásott kút fennmaradási engedély, létesítési és üzemeltetési engedély megadása iránti kérelmet a helyileg illetékes Katasztrófavédelemi Igazgatósághoz kell benyújtani.

A fentiekből következik, hogy a vízbázis védelmi területen kívül lévő ásott kút magáncélú, évi 500 m3 vízkivételt meg nem haladó használata esetében a területileg illetékes Jegyző adja ki a fúrt és ásott kút fennmaradási engedélyét.

A gazdasági társaságok tulajdonában levő, a mezőgazdasági célú, a rétegvízre vagy karsztvízre települt kutak és a vízbázis védőterületén levő kutak fennmaradásának vagy üzemeltetésének engedélyezése a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

A fúrt és ásott kút fennmaradási engedélyhez szükséges-e kút tervek készítése?

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés szerint:

A kérelemnek a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentáció a része az ásott és fúrt kút engedélyezése során is.

A kút engedélyeztetéshez szükséges tervdokumentációt (kút tervezés) szakterületi tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel kell elkészíttetni!

A fúrt és ásott kút fennmaradási engedélyét magam is megkérhetem a kút bejelentésekor?

A fenti jogszabályok értelmében nem. A kút bejelentés melléklete a tényleges megvalósulási állapotot tükröző tervdokumentáció az ásott és fúrt kút engedélyezése során is.

A jegyzői gyakorlat ettől időnként eltér, érdeklődjön a helyileg illetékes Jegyzőnél!

Mi a kút engedélyeztetéshez szükséges dokumentáció tartalma?

A kút engedélyeztetéshez a vízjogi engedélyezési eljárásban szükséges dokumentációhoz a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet határozza meg:

 • 2. sz. melléklet: a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe (Jegyző) tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció tartalmát, míg
 • 3. sz. melléklete a vízügyi hatósági jogkörbe (területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóságai) tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció tartalmát.

Mi az engedély nélkül létesült fúrt és ásott kút bejelentést kötelezővé tevő jogszabály célja?

A törvénymódosítás célja, hogy a ismertek legyenek a vízhasználatok, illetve a szakszerű kútszerkezet alkalmazása a hatósági felügyelet révén megvalósuljon.

A szakszerűtlenül kialakított kútszerkezet pl. a megfelelő cementszigetelés hiánya lehetővé teszi a felszíni szennyeződések gyors beszivárgását a mélyebb vízadó rétegekbe is az alábbi ábra szerint:

Mi a kút engedélyezés elindításának a menete?

 • Tervezésre jogosult szakember megkeresése, időpont egyeztetés a helyszíni szemléhez, és a kúttervezés dokumentációjának elkészítéséhez szükséges adatok összegyűjtése.
 • Az ásott és fúrt kút engedélyezése során szükséges dokumentáció elkészítése
 • A kút engedélyeztetés lefolytatásához szükséges kérelem benyújtása a jegyzőnek vagy a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.
 • Az illetékes hatóság lefolytatja a kút engedélyezés eljárását, és a határozatot megküldi.

Mi szükséges a kút engedélyezéshez szükséges tervezés megkezdéséhez?

 • Megbízás a tervezés elkészítésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására,
 • Földhivatali hiteles térképmásolat,
 • Tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi).

Hogyan történik a fúrt kút engedélyeztetése?

 1. A kút tervezett területén a földtani felépítést megvizsgáljuk, a szükséges vízigények ismeretében. Meghatározzuk a kút helyét, és a jogszabályoknak megfelelő tartalmú vízjogi létesítési engedély dokumentációt elkészítjük.
 2. Objektumazonosítási nyilatkozatot és Vagyonkezelői állásfoglalást kérünk az illetékes Vízügyi Igazgatóságtól.
 3. Az illetékes Vízügyi Hatóság az engedélyezési eljárást lefolytatja, az ásott vagy fúrt kút létesítési engedélyét megadja.
 4. Az ásott vagy fúrt kút létesítési engedély alapján a kút elkészül.
 5.  Az elkészült létesítmény valós műszaki adatainak megfelelő, a fúrt vagy ásott kút üzemeltetési engedély megadásához szükséges vízjogi üzemeltetési tervdokumentáció elkészül.
 6. Az illetékes Vízügyi Hatóság a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárást lefolytatja fúrt kút engedélyeztetése jogszabályai alapján.
 7. A Vízügyi Hatóság az ásott vagy fúrt kút üzemeltetési engedélyét megadja.

Mi az engedély nélkül létesített a kút bejelentés végső határideje?

2023. december 31. Aki a határidőig az engedély nélkül vagy attól eltérően létesült fúrt és ásott kút fennmaradási engedély  megkérését elmulasztja, az 2024. január 1-től vízgazdálkodási bírság fizetésére köteles.

Mekkora bűntetést kaphatok, ha a kút bejelentést elmulasztom 2023. december 31-ig?

Kút engedélyezés, kút bejelentés előkészítése, ásott és fúrt kút engedélyeztetése jogszabályok

Az engedély nélküli kutak tulajdonosaira pénzbeli bírság szabható ki. Ennek mértéke az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabható bírság összege maximum 300 000 forint lehet.

Mennyi a  kút bejelentés  illetéke?

A kút bejelentés kérelem és az engedélyeztetési eljárás nem jár illeték- és díjfizetési kötelezettséggel. Az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentáció készítés költségei viszont a kút tulajdonosát terhelik. A kutak tervezése, dokumentálása  és felmérése csak a jogszabályokban előírt jogosultsággal rendelkező szakember által történhet.

Kút fennmaradási engedély ára, meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése ára, új kútfúrás engedély ára:

Kizárólag locsolási célú felhasználás:

Kút fennmaradási engedély ára, meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése ára, új kútfúrás engedély ára

A locsolási célú felhasználás mellett a kút vize épületbe is be van vezetve:

Kút fennmaradási engedély ára, meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése ára, új kútfúrás engedély ára

A kiszállás költsége: 80 Ft/kilométer.

A következő linkekre kattintva részletesen olvashat meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése árak, új kútfúrás engedély árak összetevőiről.

Kút engedélyezés, kút bejelentés, ásott és fúrt kút engedélyeztetése, kút tervezés kapcsolat:

Kút engedélyezés, ásott és fúrt kút engedélyeztetése jogszabályok, Kút engedélyezés, ásott és fúrt kút engedélyeztetése jogszabályok, ásott és fúrt kút engedélyeztetése jogszabályok, ásott és fúrt kút engedélyeztetése jogszabályok, ásott és fúrt kút engedélyeztetése jogszabályok, ásott és fúrt kút engedélyeztetése jogszabályok, ásott és fúrt kút engedélyeztetése jogszabályok,