Meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése ára, kút fennmaradási engedély ára, új kútfúrás engedély ára

A meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése ára, a fennmaradási engedély ára miből tevődik össze?

A meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése ára meghatározói:

 • jegyzői és a vízügyi hatósági eljárás díja és a
 • kút fennmaradási engedély tervdokumentáció ára.
 • tulajdoni lap költsége,
 • térképmásolat költsége,
 • ivóvíz célú felhasználás esetén vízminta vétel költsége.

A meglévő kút engedélyeztetés eljárási díja a jegyzői és a vízügyi hatósági eljárás esetében is illeték mentes 2023.12.31-ig.

Az ásott és fúrt kút fennmaradási engedély tervdokumentáció ára, egyéb szükséges dokumentumok (tulajdoni lap, térkép másolat, stb.) viszont a kút tulajdonosát terheli.

Az új kútfúrás engedély ára összetevői:

Az új kútfúrás engedély ára összetevői szintén

 • a jegyzői és a vízügyi hatósági eljárás díja, aminek mértéke a tervezett létesítmény értékétől függ, valamint
 • az ásott és fúrt kút fennmaradási engedély tervdokumentáció ára.
 • tulajdoni lap ára
 • térképmásolat ára
 • ivóvíz célú felhasználás esetén vízminta vétel ára

Ásott és fúrt kút fennmaradási engedély tervdokumentáció áraim bruttóban:

Kizárólag locsolási célú felhasználás esetében:

Kút fennmaradási engedély ára, meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése ára, új kútfúrás engedély ára

A locsolási célú felhasználás mellett a kút vize épületbe is bevezetett:

Kút fennmaradási engedély ára, meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése ára, új kútfúrás engedély ára

Kiszállás: 80 Ft/km.

A meglévő kút engedélyeztetéshez szükséges adatok, amelyeket a megrendelőnek kell biztosítania:

 • Engedélyes adatai,
 • Tulajdoni lap másolat,
 • Földhivatali térképmásolat,
 • A kút építési adatai,
 • Felhasználási cél (locsolás, ivóvíz, stb.),
 • Meghatalmazás az engedélyezési eljárás megindításához.

Amennyiben a kút vízbázisvédelmi területen helyezkedik el, egyedi megegyezés szükséges.

Közműegyeztetési díj szükség esetén 8.000,- Ft, melyet a kút tulajdonosa fizet meg.

Ivóvíz célú felhasználás esetén vízminta analízis is szükséges, aminek az ára a kút tulajdonosát terheli.

Az ásott és fúrt kút engedélyezése lefolytatásához szükséges dokumentáció tartalma jegyzői engedélyezés esetén:

A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklete szerint:

 1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
 2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni).
 3. kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).
 4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.
 5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye.

A kút műszaki adatai:

6.1. talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);

6.2. csak fúrt kút esetében:
6.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,
6.2.4. csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).

6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.

6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga

6.5. A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi.

6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.

6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.

6.8. Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása (kivitelező jogosultságának igazolása).

6.9. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási engedély kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember (tervező): a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).

Fúrt kút engedélyezése tervdokumentáció kötelező mellékletei:

 1. A tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó, megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervdokumentációt.
 2. Tulajdoni lap másolatot.
 3. Eredeti tulajdonosi hozzájárulást, amennyiben az ingatlan nem, vagy nem az engedélyes kizárólagos tulajdona (eredeti közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú neve, lakcíme, aláírása) foglalva).
 4. Helyszínrajzot.
 5. Közmű érintettség esetén közműkezelői hozzájárulást eredetben, vagy hiteles elektronikus másolatban.
Meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése ára, kút fennmaradási engedély ára, új kútfúrás engedély ára

Kút engedélyezés, kút bejelentés, ásott és fúrt kút engedélyeztetése, kút tervezés kapcsolat:

ásott és fúrt kút engedélyezése ára, fennmaradási engedély ára, új kútfúrás engedély ára, ásott és fúrt kút engedélyezése ára, fennmaradási engedély ára, új kútfúrás engedély ára, ásott és fúrt kút engedélyezése ára, fennmaradási engedély ára, új kútfúrás engedély ára, ásott és fúrt kút engedélyezése ára, fennmaradási engedély ára, új kútfúrás engedély ára,