Ásott és fúrt kút engedélyeztetése jogszabályok 2023


fúrt kút engedélyeztetése jogszabály

Melyek az ásott és fúrt kút engedélyeztetése jogszabályai 2023-ban?

A meglévő kút engedélyeztetése, kútfennmaradási engedély, ásott és fúrt kúttervezés jogszabályait az alábbiakban összefoglaljuk.

Az egyes joganyagok szövegének linkjei net.jogtar.hu oldalon az aktuális állapotú jogszabályi helyekre vezetnek!

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) pontja lehetővé teszi az engedély nélkül létesített ásott és fúrt kút fennmaradási engedély megadását 2023. december 31-ig bírság fizetése nélkül.

Amennyiben az ásott és fúrt kút fennmaradási engedély megkérése nem történik meg, 2023. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Az ásott és fúrt kút fennmaradási engedély jogszabályai közé tartozó, a  vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-a szerint:

a fúrt és ásott kút fennmaradási engedélyét a települési önkormányzat jegyzőjének kell kiadnia az olyan kúthoz, amelyek megfelelnek az alábbi összes feltételnek:

  • a kút nem vízbázisvédelmi védőterületen található
  • a meglévő kút nem érint karszt- vagy rétegvizeket
  • 500 m3 vízigény alatti az éves vízkivétel
  • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
  • magánszemély a kút tulajdonosa
  • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási vízigények kielégítését szolgálja kizárólag, és
  • a kutat nem gazdasági célú vízigényt biztosít.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg illetékes Katasztrófavédelemi Igazgatóság Vízügyi Hatóságához kell beadni a fúrt és ásott kút fennmaradási engedély kérelmét.

meglévő kút engedélyeztetése, kútfennmaradási engedély, kúttervezés

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. §-a kimondja, hogy:

Az ásott és fúrt kút fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során a vízjogi létesítési és a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával kell eljárni. Ez azt jelenti, hogy a kérelemnek a megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentáció is a része. A dokumentációt szakterületi jogosultsággal rendelkező szaktervezővel kell elkészíttetni!

Az ásott és fúrt kút fennmaradási engedély jogszabályai közé tartozik a  41/2017. (XII. 29.) BM rendelet is amely meghatározza vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentációk tartalmát:

  • 2. sz. melléklet: a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe (Jegyző) tartozó kutakra, a
  • 3. sz. melléklet: a vízügyi hatósági jogkörbe (területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóságai) tartozó kutakra vonatkozóan.

Amennyiben a fúrt kút vízbázis védelmi védőterületen található, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben előírt tartalmú egyedi vizsgálatot is el kell készíteni.

Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye.

A meglévő kút engedélyeztetéséhez, kútfennmaradási engedély, ásott és fúrt kúttervezéshez, vízellátátás tervezéshez, vízbázis védelemmel kapcsolatos szakvélemények elkészítéséhez, műszaki ellenőrzéshez megfelelő szakértői jogosultsággokkal rendelkezem.

Meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése árai, kút fennmaradási engedély árai, új kútfúrás engedély árai:

Kizárólag locsolási célú felhasználás esetében az áraim:

Kút fennmaradási engedély ára, meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése ára, új kútfúrás engedély ára

A locsolási célú felhasználás mellett a kút vize épületbe is be lett vezetve, áraim:

Kút fennmaradási engedély ára, meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése ára, új kútfúrás engedély ára

A kiszállás költsége: 80 Ft/kilométer.

Kút engedélyezés, kút bejelentés, ásott és fúrt kút engedélyeztetése, kút tervezés kapcsolat:

Szerencsi László
hidrogeológus, és vízépítési szakmérnök

Kút tervező mérnök
Tel: 20 289 2505
Mail: szerencsi.laszlo.office@gmail.com

8443 Bánd, Petőfi Sándor utca 113.

Telefonszám:

Kérjen ajánlatot:

Megtalál a térképen

fúrt kút engedélyeztetése jogszabály, fúrt kút engedélyeztetése jogszabály, fúrt kút engedélyeztetése jogszabály, meglévő kút engedélyeztetése, kútfennmaradási engedély, kúttervezés, meglévő kút engedélyeztetése,fúrt kút engedélyeztetése jogszabály, meglévő kút engedélyeztetése, kútfennmaradási engedély, kúttervezés, meglévő kút engedélyeztetése, kútfennmaradási engedély, kúttervezés, meglévő kút engedélyeztetése, kútfennmaradási engedély, kúttervezés,